Referater

Herunder den endelige køreplan for efterår 2014 projekt

Projekt Mozarts Requiem 2.1

Ref. af møde om efterårsprogram 2014

Referat Mozarts Requiem 12. September 2013 på den Kreative Skole

Tilstede

Bodil Mandagskoret, Dennis, Anna Lilli og Birgit fra Kolding Kammerkor, Edna og Inger fra Haderslev, Niels Erik fra Trinitatis, Leif fra aftenskolen og Folke, Erik Ø, Erik K, AC og undertegnede fra FBO

Velkomst til alle og kort præsentationsrunde.

Præsentation af oplægget.

Drøftelse af oplæg

Koret:

Mølholm pigekor har måttet melde fra.

Vi er ca 125 i koret med en rimelig fordelig.

Vi skal sikre os at Christianskirkens herrer kan og vil. Anders forhører med Hedvig.

Hvis der kommer til at mangle herrestemmer kan vi supplere med et par professionelle på tenor og bas. Kvindestemmerne behøver ikke forstærkning.

Ev ”løse fugle” skal knyttes til et af korene.

Ønske fra AC om at slippe for at ”synge korene op” i forbindelse med fællesøvning. Edna laver opsyngning til de store prøver og koncerten. Melder datoer tilbage til Anne Cathrine. Svetlana spørges om hun vil tage opsyngningen til de øvrige prøver.
Noder

Hvad angår noder bliver versionen lagt på hjemmesiden. Her kan korene sikre sig at de har den rigtige udgave. Vi undersøger mulighederne for at købe stort ind. Korene vil nødigt stå med fotokopier. Noder skal forsynes med sort bagside så de fremstår ensartet.
Koncertsteder

Trinitatis foretrækkes som koncertlokale. De forreste bænkerækker kan fjernes.

Nikolaj Kirke i Kolding kan være mere velegnet.

Birgit undersøger mulighederne dels der dels i Kristkirken som var foreslået sidst vi mødtes.

Koncerten i Haderslev Domkirke bookes af Edna. Der bliver normalt sat podier op af professionelle. Pris omkring 5000. ev plus leje. Edna undersøger om pris og om de ev kan/vil sætte det op i Kolding og Fredericia også.
Datoer.

Niels Erik foreslog koncert søndag den 23. Nov i Trinitatis kl. 16

Det indebærer at lørdag den 22. ændres til korprøve 10-12  kor og orkester GP 12.30-15.00

Desuden tilføjes en ekstra øvedag kor og orkester søndag den 16. nov. kl. 13-17.

Koncerten i Haderslev bliver tirsdag den 25. November (hvis kirken er ledig)

Koncerten i Kolding (Kristkirken eller Nikolaj Kirke) bliver torsdag den 27. November
Prøveplanen ser derefter ud som følger

Mandag den 15. september 2014 kl. 19.30 – 22 Korprøve m/klaver

Lørdag den 27. september 2014   kl. 10 – 16 Heldagsprøve kor (og ev solister) og orkester

Torsdag den 9. oktober 2014         kl. 19.30 – 22 Korprøve m/klaver

Mandag den 20. oktober 2014       kl. 19.30 – 22 Kor og orkesterprøve

Mandag den 3. november 2014     kl. 19.30 – 22  Kor og orkesterprøve

Søndag den 16. November 2014      kl. 13 – 17 Kor og orkesterprøve

Lørdag den 22. november 2014       kl. 10-12 Korprøve Trinitatis Kirke

kl. 12.30-15    Kor, solister og orkester Generalprøve

Søndag den 23. november 2014         kl. 16 Koncert Trinitatis Kirke Fredericia

Tirsdag den 25. november 2014         kl. 20 Koncert Haderslev Domkirke

Torsdag den 27. november 2014        kl. 20 Koncert Kristkirken Kolding

 Prøverne finder sted I Tøjhuset, Gothersgade 34, 7000 Fredericia hvis ikke andet er meddelt.
Der vil være en kort forprøve efter opsyngning inden koncerterne I Haderslev og Kolding.
Entre og forsalg

Pris 100 kr. Der købes billetter ved døren. Der bliver internt salg til kor og orkester gerne til reduceret pris. Ev 80.- kr.
Budget

Budgettet blev fremlagt. Der kunne være plads til podier.

Midlerne til fonde og sponsorer søges overordnet af FBO.

DAM puljen skal søges i fællesskab. DKF puljen søges af korene samlet. Edna undersøger og melder tilbage.

Lokale sponsorer skal søges senere.

Haderslev kor vil søge midler til den lokale opførelse fra kulturelt samråd.

Kolding koret vil undersøge om der er muligheder for at søge lokalt.

Regionen skal også søges.

Skulle nogen komme i tanke om mulige sponsorer eller andre som kan bidrage til midler kontaktes Anders.

Et muligt overskud fordeles mellem orkesteret og korene i lighed med tidligere projekt med Fynsk Forår og Elverskud.
Ev.

AC orienterer om cyberbass.com.

Forslag fra Niels Erik til ev stykke at spille for FBO Mozart Kirkesonater for strygere og orgel.

Referent Anders

 __________________________

Dagsorden bestyrelsesmøde FBO 15. Maj 2012 hos Folke

1)     Evaluering af nys overståede børnekoncert

2)     Evaluering af koncert

a)     Økonomi

b)     Der var relativt få

i)       Prisen for høj? Solisterne?

3)     Efterårssæsonen

a)     Koncertprogram

b)     Sæsonstart, øvedatoer og lørdagsprøver

c)      Knud har fødselsdag på koncertdagen

d)     Økonomien

4)     Næste år forår 2013

a)     Mulige solister til koncerten

b)     Børnekoncerten

c)      Bestille teateret

5)     Forår 2014

a)     Samarbejde med korene.

b)     Brev til korene

c)      Hvad skal vi spille

6)     Diverse

a)     Kontingent

b)     Billeder 20 udvælges

c)      Kontrakt ACKL

7)     Ev

a)     Status på Paukerne

Referat:   ref. Anders

 1. Ad. 1 Børnekoncerter er kommet for at blive. Stor oplevelse.
 2. Ad. 2  Bragende god koncert og anmeldelser.
  1. Kun var der relativt få hvilket gør at økonomien til efteråret er lidt stram.
  2. Der blev gjort en stor indsats sidste dag. Det skal nok være 1-2 uger før koncerten
  3. Det er næppe prisen der afskrækker. Til de to koncerter var der  tilsammen 450 samt 50 sponsorer og indbudte og det er da rigtig godt.
  4. Ad. 3 Efterår 2012
   1. Koncertprogram

i.      Beethoven Coreolan ouverture

ii.      Mozart Fløjtekoncert

iii.      Beethoven Symfoni No 2

 1. Kalender for efteråret

i.      Sæson start 20 august hos Bodil og Gunnar

ii.      Øve dage 27/8, 3/9, 10/9, 17/9, 27/9, 8/10, 22/10, 29/10, 5/11, 12/11

iii.      Gruppeprøver 10/9 og 29/10 før pause. Derefter tutti

iv.      Blæserprøve 8/10

v.      Lørdagsprøve 29/9 og 24/11

vi.      Generalprøve 26/11

vii.      Koncert 27/11

 1. Økonomien stram men kørende
 2. Forslag til at fejre Knud. Jeg – Anders – laver sang som synges ved koncertslut under uddeling af blomster.
 3. Ad. 4 Forår 2013
  1. Tema for forårskoncerten Gershwin (rapsodi in Blue, Porgy og Bess etc. (dog undtaget old man river som er skrevet af Steven Forster)). Koncertdag 7. maj
  2. Vi skal lave børnekoncert efter lørdagsprøven den 4. maj med start kl. 16 så det ikke bliver for presset. Kan ikke laves selvstændig dag pga. økonomien
  3. Huske at bestille teater – det gør Folke
  4. Efterår Haydns cellokoncert
  5. Ad. 5 Forår 2014 ikke fastlagt
   1. Samarbejde med korene (Mandagskoret, Trinitatis pigekor, Snoghøjkoret, Christianskirkens herrer og drenge, Skjold, Kolding mandskor, hærvejskoret og ??) indkaldes til møde i august 2012.
   2. Vores forslag Mozarts Requim nov. 2014 i Christianskirken og gerne flere andre steder.
   3. Ad. 6
    1. Kontingent stige til 500 kr.
    2. Anne Cathrine og Anders udvælger de 20. Hvis nogen vil købe et billede af sig selv kan de gøre det direkte hos fotografen.
    3. Kontrakten blev – endelig – gjort færdig – se vedlagte
    4. Anders sender takkebrev til sponsorer og folk der har hjulpet
    5. Anne Cathrine har planer om et sommer brev
    6. Ad. 7 Ev
     1. Erik orienterer om Tøjhus foreningen
     2. AC orienterer om paukerne som har fået bærebøjler. Der skal laves beskyttelsesplader. Der er kommet et sæt filtkøller.
     3. Vi har fået dispositionsret over det ene rum bag scenen i Tøjhuset. Erik Ø tager initiativ til en dag hvor vi ordner det.
     4. Vi sparer sammen til en scanner til Ulla til noder.
     5. AC har haft en del administrativt arbejde i foråret – for meget. Bestyrelsen skal blive bedre til at tage over. Efterfølgende har Folke og Anders lavet en alliance om at lave en trojka med ACKL således at vi laver alt det forberedende og så henvender os hvis vi behøver et tredje trækdyr (hvis I forstår metaforen).