Om orkesteret

Fredericia Byorkester

Fredericia Byorkester er et amatørsymfoniorkester som spiller under aftenskoleloven i Den Kreative Aftenskole i Fredericia. Der er 25-30 faste medlemmer som øver i Tøjhuset i Fredericia. Ved koncerter spilles med fuld besætning 50-56 musikere med både professionelle og amatører som assistenter. Orkesteret spiller to årlige koncerter med professionelle solister, en forårskoncert på Fredericia Teater og en efterårskoncert i Tøjhuset i Fredericia.

Orkesteret har i de sidste 10 år været ledet musikalsk af dirigent Anne Cathrine Kielland Lund. Hun er uddannet i musikvidenskab ved Universitetet i Oslo, efterfulgt af musikpædagogisk diplomeksamen i slagtøj og ensembleledelse fra Det Jyske Musikkonservatorium. Hun er fortløbende uddannet i direktion ved kurser og masterclasses ved flere af Nordens førende dirigenter. Indenfor de senere år, har hun i den forbindelse dirigeret bl.a. Sønderborg Symfoniorkester og været på lederkursus ved Claus Møller i Provence. Anne Cathrine er også dirigent for Vejle Symfoniorkester, og underviser i slagtøj på MGK SYD i Kolding.

I 2008 indledte Fredericia Byorkester et tæt samarbejde med Den Kreative Skole. Det skete via orkesterets koncertmester Marianne Eising og instruktør for cello-bas gruppen Karen Valeur og deres talentelever som fik chansen for at spille i et stort orkester. Det havde to formål nemlig at give de unge elever orkestererfaring som de kunne bruge fremadrettet samt at tilføre orkesteret nye kræfter. Det har været en stor succes både for orkesteret og for talenteleverne hvoraf flere senere er gået konservatorievejen og andre har valgt at fortsætte i orkesteret hvis gennemsnitsalder er minsket betydeligt. Det er til fælles inspiration og glæde for både de faste medlemmer af orkesteret og de unge. Samarbejdet har udviklet sig sådan at en del af de unge har fået chansen for at stå foran orkesteret og 2013 var forårskoncerten forbeholdt de unge talenter. Vi har også spillet med unge talenter udefra bl.a. Niklas Valentin fra DR´s spil for live tog de lokale Camilla og Jonas Egholm kendt som vindere af DR´s talent 09. Det gentager vi nu I 2016 ved forårskoncerten på Fredericia Teater.

Gennem årene har vi med jævne mellemrum samarbejdet med lokale Fredericiakor bl.a. ved en koncert med Gades Elverskud og Carl Nielsens Fynsk Forår. Sidste år udvidede vi dette samarbejde og opførte Mozarts Requiem ved tre koncerter med et 120 mand stort sammensat kor. Koret bestod af Mandagskoret og Trinitatis Pigekor fra Fredericia, Kolding Kammerkor og Haderslev Lærerkor. I 2017 fortsætter vi med Brahms Requiem. Denne gang samarbejder orkesteret med Mandagskoret Fredericia, Trinitatis Pigekor Fredericia, Cantemuskoret fra Vejle og Haderslev Lærerkor igen omkring 120 mennesker.

 

Orkesteret har I de sidste 10 år udviklet sig fra koncert til koncert og spiller nu på et ganske højt niveau for amatørorkestre. Anne Cathrine Kielland Lunds kompetente ledelse og ikke mindst takket den saltvandindsprøjtning det har været for orkesteret at få de unge, der har udviklet sig til habile orkestermusikere, til at spille med, har muliggjort denne udvikling. Via samarbejdet med Den Kreative Skole har vi også sikret en tilgang til orkesteret fremover. Orkesterets formand redegjorde for samarbejdet som ude i landet i musikskolekredse er blevet døbt ”Fredericiamodellen” ved en konference i 2014 med deltagelse af den daværende kulturminister Marianne Jelved.

  • Orkesterets historie
    Skrevet af: Anders Nørregård

Her som PDF fil